تبلیغات
آسان دانلود= bibax - همه چیز درباره آخرت
خوش آمدید به ...سلامتی کسی که گفت نمیخوامت ولی تو لایق از من بهتری
امروز

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ

یكى از جاهاى هولناك آخرت ((صراط)) است و آن جِسرى است كه بر روى جهنم مى كشند و تا كسى از آن نگذرد داخل بهشت نمى شود.
در روایات وارد شده است كه از مو باریك تر و از شمشیر برنده تر و از آتش ‍ گرم تر است ، و مؤ منان خالص به راحتى مانند برق از آن مى گذرند و بعضى با دشوارى مى گذرند اما نجات مى یابند، و بعضى از عقبات آن ، به جهنم مى افتند و آن در آخرت ، نمونه صراط مستقیم دنیا است كه دین حق و راه ولایت و متابعت حضرت امیرالمؤ منین و ائمه طاهرین از ذریه او صلوات الله علیهم اجمعین است و هر كه از این صراط عدول و میل به باطل كرده است ، از گفتار یا كردار، از همان عقبه از صراط آخرت مى لرزد و به جهنم مى افتد و صراط مستقیم سوره حمد، اشاره به هر دو است .
علامه مجلسى (رحمه الله علیه ) در حق الیقین از كتاب عقاید شیخ صدوق (رحمه الله ) نقل كرده كه فرمود: اعتقاد ما در عقباتى كه در راه محشر است آنست كه هر عقبه اى اسم واجب و فرضى است از اوامر و نواهى الهى ، پس ‍ انسان به هر عقبه اى كه مى رسد اگر تقصیرى كرده است در آن عقبه او را هزار سال نگه مى دارند و حق خدا را از او مى خواهند اگر از عهده آن با عمل صالحى كه از پیش فرستاده بیرون آمد و یا رحمت خدا شامل حالش شد از آن نجات مى یابد و به عقبه دیگر مى رسد، پس پیوسته او را از عقبه اى به عقبه دیگر مى برند و نزد هر عقبه سؤ ال مى كنند از آنچه كه او انجام داده است پس اگر از همه سلامت بیرون رفت منتهى مى شود به دار بقاء، پس ‍ حیاتى مى یابد كه هرگز مرگ در آن نمى باشد و سعادتى مى یابد كه شقاوت در آن نیست و در جوار خدا با پیغمبران و صدیقین و شفعاء و صالحان از بندگان خداى تعالى ، ساكن مى شود و اگر او را در عقبه اى حبس كنند و از او حقى را كه تقصیر در آن كرده بخواهند دیگر راه نجاتى نخواهد داشت و با لغزش قدمهایش به درون جهنم مى افتد و این عقبات بر روى صراط است و نام یكى از این عقبات ولایت است كه همه خلایق را نزد آن عقبه باز مى دارند و از ولایت امیرالمؤ منین (ع) و ائمه بعد از او (علیهم السلام ) سئوال مى كنند اگر به وظایف خود عمل كرده است نجات مى یابد و مى گذرد و گرنه به جهنم مى افتد چنانكه حق تعالى فرموده است :
وقفوهم انهم مسئولون (29) و اهم عقبات ، ((مرصاد)) است ؛ ان ربك لبالمرصاد و حق تعالى مى فرماید: به عزت و جلال خود سوگند یاد مى كنم كه ظالمى از آن نمى گذرد تا كیفر شود و عقبه دیگر رحم است ، و اسم دیگرى امانت است و اسم دیگرى نماز، و بنام هر وظیفه و تكلیفى عقبه اى هست كه انسان را در آن نگه مى دارند و به بازرسى و پرس و جوى او مى پردازند.
از حضرت امام محمد باقر (ع) روایت كرده است كه چون این آیه نازل شد:
و جى ء یومئذ بجهنم یعنى و بیاورند در آن روز جهنم را، از حضرت رسول صلى الله علیه و آله پرسیدند معنى این آیه چیست ؟ فرمود كه روح الامین مرا خبر داده كه چون حق تعالى اولین و آخرین را در قیامت جمع كند، جهنم را با هزار مهار با صد هزار ملك در نهایت شدت و غلظت ، بكشند و بیاورند و صدائى از آن برمى خیزد كه اگر خدا بخواهد همه را نابود مى كند و همه فریاد زنند: رب نفسى نفسى پروردگارا جان مرا جان مرا نجات ده . و تو اى پیغمبر خدا ندا كنى : امتى امتى و از براى امت خود دعا كنى . پس صراط را بر روى آن بگذارند، كه از مو باریكتر و از شمشیر برنده تر، و در آن سه شاخه است بر یك شاخه مساءله امانت و صله رحم است ، و بر دوم نماز، و بر سوم عدالت پروردگار عالمیان . سپس دستور مى دهند كه مردم از آنها بگذرند، پس در عقبه اول صله رحم و امانت ایشان را نگه مى دارد، و اگر از این عقبه نجات یافتند عدالت الهى ایشان را نگه مى دارد؛ و اشاره به این است آنچه حق تعالى فرموده : ان ربك لبالمرصاد ((هر آینه پروردگار تو بر سر راه یا كمینگاه است )) و مردم بر صراط مى روند و بعضى به دست چسبیده اند و بعضى یك پایش ‍ لغزیده با پاى دیگر، خود را نگه مى دارد و ملائكه بر دور ایشان ایستاده و دعا و ندا مى كنند كه اى خداوند حلیم بردبار، به فضل و كرم خود آنها را ببخش و ایشان را سالم عبور ده و مى بینى كه مردم خطا كار در آتش جهنم مى ریزند، پس كسى كه به رحمت خدا نجات یافت و گذشت مى گوید: الحمد لله ، حمد مى كنم خداوندى را كه مرا نجات داد بعد از آنكه ناامید شده بود هر آینه پروردگار ما آمرزنده است .
ثقه جلیل ، حسین بن سعید اهوازى از حضرت امام محمد باقر (ع) روایت كرده كه مردى نزد حضرت ابى ذر رضى الله عنه آمد و او را به زائیدن گوسفندش بشارت داد پس گفت : اى ابوذر مژده باد تو را كه گوسفندانت اولاد آورده و بسیار شدند. فرمود: زیادى آنها مرا خوشحال نمى سازد و بهتر است كه تعداد آنها برایم كمتر باشد زیرا زیادى آنها مرا گرفتار مى سازد؛ همانا شنیدم كه پیغمبر خدا فرمود: بر دو طرف صراط، روز قیامت عقبه رحم و امانت است پس كسى كه صله رحم و اداء امانت كرده باشد، از آن بگذرد و آن دو طرف صراط نمى گذارند كه در آتش بیفتد. و در روایت دیگر است كه اگر خیانت كننده در امانت و قطع كننده رحم بخواهد بگذرد، با این دو خصلت ، عملى دیگر او را نفع ندهد و صراط او را در آتش مى افكند.
((حكایت :))
سید اجل اكمل مؤ ید، علامه نحریر بهاء الدین سید على بن سید عبدالكریم نیلى نجفى كه جلالت شاءنش بسیار و مناقبش بى شمار است و تلمیذ شیخ شهید و فخر المحققین است در كتاب ((انوار المضیئة )) در ابواب فضایل حضرت امیرالمؤ منین (ع) به مناسبتى این حكایت را از والدش نقل كرده كه در قریه نیله كه قریه خوشان باشد شخصى بود كه تولیت مسجد آن قریه با او بود روزى از خانه بیرون نیامد، او را طلبیدند عذر آورد كه نمى توانم ، چون تحقیق كردند معلوم شد كه بدن او با آتش سوخته غیر از دو طرف رانهاى او تا طرف زانوها و دیدند درد و الم او را بى قرار كرده ، سبب آنرا از او پرسیدند، گفت : در خواب دیدم كه قیامت برپا شده و مردم به داخل جهنم مى ریزند و من از آن كسانى بودم كه مرا به بهشت فرستادند همین كه رو به بهشت مى رفتم به پلى رسیدم كه عرض و طول آن بزرگ بود، گفتند كه این صراط است پس از آن عبور كردم و هر چه از آن طى مى كردم عرضش كم ، و طولش بسیار مى شد تا رسید بجائى كه مثل تیزى شمشیر شد، در زیر آن نگاه كردم دیدم كه وادى بسیار بزرگى است و در آن آتش ‍ سیاهى است ، و در آن ، جمره هایى مثل قله كوهها، و مردم بعضى نجات مى یابند و بعضى در آتش مى افتند و من شروع كردم به لرزیدن مثل كسى كه بخواهد بیفتد تا خود را رسانیدم به آخر صراط، به آنجا كه رسیدم نتوانستم خوددارى كنم كه ناگاه در آتش افتادم و در میان آن فرو رفتم ، پس خود را رساندم به كنار وادى و هر چه دست انداختم دستم به جایى بند نشد و آتش با قوت جریان خود، مرا به پایین مى كشید و من استغاثه مى كردم ، عقل از من پریده بود، پس ملهم شدم به آنكه گفتم : یا على بن ابى طالب ، پس نظر افكندم دیدم مردى به كنار وادى ایستاده ، در دلم افتاد كه او على بن ابى طالب (ع) است . گفتم اى آقاى من ، یا امیرالمؤ منین ، فرمود: دست خود را بیاور نزدیك ، پس دست خود را به جانب آن حضرت ، دراز كردم پس ‍ دستم را گرفت و كشید و مرا بیرون آورد و با دست خود آتش را از دو طرف رانم دور كرد در این محل وحشت زده از خواب جستم و این حال خود را دیدم كه مى بینید سالم نمانده بدن من از آتش مگر آنجائى كه امام دست مالیده ؛ پس مدت سه ماه مرهم كارى كرد تا سوخته ها بهتر شد. و بعد از آن كم بود كه نقل كند این حكایت را جهت احدى مگر آنكه تب مى گرفت او را (انتهى ).
ذكر چند عملى براى سهولت گذشتن از این عقبه ، غیر از صله رحم و اداء امانت ، كه گذشت .
((روایت اول :))
سید بن طاووس در كتاب ((اقبال )) روایت كرده كه در شب اول ماه رجب بعد از نماز مغرب ، بیست ركعت نماز كند به حمد و توحید و بعد از هر دو ركعت سلام دهد تا محفوظ بماند خودش و اهل و مال و اولادش و از عذاب قبر در پناه باشد و از صراط بى حساب مانند برق بگذرد.
((روایت دوم :))
روایت شده كه هر كه شش روز از ماه رجب روزه بگیرد از ((آمنین )) باشد روز قیامت و بگذرد بر صراط به غیر حساب .
((روایت سوم :))
و نیز سید روایت كرده كه كسى كه در شب بیست و نهم شعبان ده ركعت نماز كند بخواند در هر ركعت ((حمد)) یك مرتبه و ((الهیكم التكاثر)) ده مرتبه ، و ((معوذتین )) ده مرتبه ، و ((توحید)) ده مرتبه ، عطا فرماید حق تعالى به او ثواب مجتهدین و سنگین كند میزان او را از حسنات و آسان گرداند بر او حساب را و بگذرد بر صراط مثل برق جهنده .
((روایت چهارم :))
در فصل سابق گذشت كه هر كه زیارت كند حضرت امام رضا (علیه السلام ) را با آن دورى قبر شریفش ، آن حضرت بیاید نزد او در سه موطن روز قیامت تا او را خلاصى بخشد از اهوال آنها كه یكى از آنها ((صراط)) است .
Menu:

Home
Emaile
Cotact Us
Program requirements
.: سیستم افزایش بازدید پلاس باكس :.