تبلیغات
آسان دانلود= bibax - زندگی نامه پیامبران اولوالعزم
خوش آمدید به ...سلامتی کسی که گفت نمیخوامت ولی تو لایق از من بهتری
امروز

زندگی نامه پیامبران اولوالعزم

پیامبراناولوالعزم به ترتیب عبارتنداز؛ نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، محمد ـ علیهمالسّلام ـ و جهت نامیدن ایشان به اُولوالعزم بخاطر اینكه دارای اراده هایاستوار و قوانین آسمانی بوده اند و هر پیامبری كه بعد از این پنج نفرمبعوث می گشت، بر شریعت و طریقه ای گام نهاد كه آنها وضع نموده اند.

زندگی نامه حضرت نوح ـ علیه السّلام ـ :
حضرتنوح ـ علیه السّلام ـ اولین پیامبر اولوالعزم است كه دارای شریعت وكتابمستقل بوده و همچنین اولین پیامبر بعد از ادریس ـ علیه السّلام ـ است و بههنگام بعثت چهار صد سال داشت. شغل او نجّاری و مردی بلند قامت، تنومند وگندم گون با محاسن انبوه بود و مركز بعثت و دعوت او در شامات و فلسطین وعراق بوده است. نام اصلی نوح عبدالغفار بوده و پس از ماجرای طوفان پانصدسال زندگی كرد و به آبادانی شهرها پرداخت.قبر شریف حضرت نوح ـ علیهالسّلام ـ در نجف اشرف، كنار قبر حضرت علی ـ علیه السّلام ـ قرار دارد.برای مطالعه به سوره ها و آیات زیر مراجعه نمائید: آل عمران / 23 ـ نساء /163 ـ انعام / 84 ـ اعراف / 59، 69 ـ هُود / 25، 32، 36، 42، 45، 46، 48،89 ـ اسراء / 3، 17 ـ شعراء / 105، 106، 116 ـ صافات / 19، 75 ـ نوح / 1،21، 26.


زندگی نامه حضرت ابراهیم ـ علیه السّلام ـ :
ابراهیمـ علیه السّلام ـ دومین پیامبر اولوالعزم است كه دارای شریعت و كتاب مستقلبوده، آن حضرت سه هزار و سیصد و بیست سال بعد از هبوط آدم ـ علیه السّلامـ به دنیا آمد، اهل تاریخ نام پدر ابراهیم ـ علیه السّلام ـ را تارخ (باخاء و حاء) نوشته اند.
این پیامبر بزرگ در شهر «اور» از شهرهای بابلبه دنیا آمد. ابراهیم ـ علیه السّلام ـ هنوز متولد نشده بود كه پدرش ازدنیا رفت و آزر عموی ابراهیم سرپرستی او را به عهده گرفت. ولادت ابراهیمدر دوران «نمرود بن كنعان» بوده است. ابراهیم در ایام نوجوانی مبارزه خود،با نمرود و مردم بت پرست را شروع كرد و بت های عبادتگاه را به جز بت بزرگشكست.
وی در سن سی و شش سالگی با ساره ازدواج كرد. چون ساره نازا بودوی كنیز خود هاجر را به ابراهیم بخشید كه از او صاحب فرزندی بنام اسماعیلگردید.ابراهیم و فرزندش اسماعیل به دستور خداوند خانه كعبه را بنا نهادند.وی سرانجام در سنّ صد و هفتاد و پنج سالگی فوت كرد او را در باغ عفرون دفنكردند و اكنون مدفن او شهر الخلیل (در كشور فلسطین) نام دارد. برای مطالعهبه سوره ها و آیات زیر مراجعه نمائید. بقره / 124، 125، 126 ـ 127، 130 ـ132، و ... ـ آل عمران / 33، 35، 67، 68، 84، 95 ـ هود / 69، 74، 75، 76 ـانعام / 74، 75، 83، 151 ـ ابراهیم / 37، 38.


زندگی نامه حضرت موسی ـ علیه السّلام ـ :
حضرتموسی در زمان سلطنت «رامسیس» (فرعون) در مصر متولد شد.وی از نسل حضرتابراهیم ـ علیه السّلام ـ و با شش واسطه به آن حضرت می رسد.و پانصد سالبعد از ابراهیم ظهور كرد و دویست و چهل سال عمر نمود. و بر فراز تل سرخرنگی در سرزمینهای فلسطین ... به خاك سپرده شد. حضرت موسی ـ علیه السّلامـ در كودكی در دامان فرعون پرورش یافت، سپس از مصر به مَدیَن هجرت و بهمدت بیش از ده سال در آن سرزمین زندگی كرد و بعد از مبعوث شدن به مقامنبوت، دوباره برای مبارزه با فرعون و فرعونیان به مصر بازگشت و سرانجام دراین مبارزه پیروز، و بنی اسرائیل را از دست آنان نجات داد. برای مطالعه بهآیات و سوره های زیر مراجعه نمایید: بقره / 51، 53، 55، 60، 61، 67، 87 ـاعراف / 102، 103، 114، 116 و ... ـ یونس / 75، 77، 80 و ... ـ طه / 5، 6،9، 11، 19، 36، 40 ـ قصص / 3، 7، 10، 15، 18، 19، 20 ـ یونس / 75، 77، 80الی 84.


زندگی نامة حضرت عیسی ـ علیه السّلام ـ :
حضرتعیسی ـ علیه السّلام ـ پنج هزار و پانصد و هشتاد و پنج سال بعد از هبوطآدم و پانصد سال، قبل از میلاد پیامبر اسلام در سرزمین كوفه در كنار رودفرات به دنیا آمد.و به گفته بعضی او در دهكده ناصره یا بیت المقدس متولدگردید ولادت او به طور معجزه به اذن خدا، بدون پدر رخ داد. مادرش حضرتمریم است.عیسی ـ علیه السّلام ـ در سی سالگی در بیت المقدس به پیامبریمبعوث شد و دارای شریعت و كتابی به نام انجیل بود،او دارای معجزات فراواناز جمله درمان نمودن بیماران ناعلاج و زنده كردن مردگان بود.سرانجامیهودیان پس از گذشت سی و سه سال از زندگی عیسی ـ علیه السلام ـ تصمیم بهقتلش گرفتند اما خداوند او را از دست آنها نجات داد و به آسمان بُرد. برایمطالعه به آیات و سوره های زیر مراجعه نمایید: بقره / 87، 136، 253 ـ آلعمران / 45، 52، 55، 59 ـ نساء / 157، 163، 171 ـ مائده / 17، 46، 72، 75،78.


زندگی نامه حضرت محمد ـ صلّی الله علیه و آله ـ :
حضرتمحمد ـ صلّی الله علیه و آله ـ برترین پیامبران و رسولان و خاتم آنهاست وپس از او پیامبری نخواهد آمد، مشهور بین علمای امامیه آن است كه ولادتپیامبر اسلام در عام الفیل سال پانصد و هفتاد میلادی در هفده ربیع الاولروز جمعه بوده است. نام پدرش عبدالله و نام مادرش آمنه است. پیامبر گرامیاسلام، در سنّ بیست و پنج سالگی با خدیجه ـ سلام الله علیها ـ ازدواج كرد،و در سن چهل سالگی به پیامبری مبعوث شد. پیامبر گرامی اسلام بعد از بیست وسه سال انجام رسالت و تبلیغ در روز دوشنبه، بیست و هشتم ماه صفر، سالیازدهم هجرت در سن شصت و سه سالگی دارفانی را وداع گفت. برای آن حضرتمعجزات زیادی ذكر شده است و معجزه جاوید ایشان قرآن كریم است.


معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. قصص الانبیاء، سید نعمت الله جزایری، ترجمه: یوسف عزیزی.
2. تاریخ انبیاء، سید هاشم رسولی محلاتی، انتشارات علمیه اسلامیه.
3. قصه های قرآن، سید محمد صحفی.
4. مجموعه كامل قصه های قرآن، محمد جواد مهری.
5. فروغ ابدیت (زندگی پیامبر اسلام)، آیت الله جعفر سبحانی.
6. قصه های قرآن، محمد محمدی اشتهاردی.

Menu:

Home
Emaile
Cotact Us
Program requirements
.: سیستم افزایش بازدید پلاس باكس :.