تبلیغات
آسان دانلود= bibax - رفت اما...
خوش آمدید به ...سلامتی کسی که گفت نمیخوامت ولی تو لایق از من بهتری
امروز
         

رفت اما خاطراتش تا ابد برایم جاودانه اند . رفت ، اما عشقم را ، روحم را و حتی هویتم را هم با خودش برد !!! رفت و دلی نگران از آینده اش را برایم به یادگار گذاشت ..... دیگر میدانم که این بار را برای همیشه رفت ، اما کاش فقط می رفت ، این بار با رفتنش راه جدیدی را آغاز کرد . راهی نو ، راهی بدون دلخستی و در واقع راهی بدون من !!!!! او رفت و مرا در کوچه پس کوچه های تنهایی ام ویران گذاشت ...... 

بوسه تنها تصادفی است
که پلیس راه ندارد
دریای غم تنها دریای است
که ساحل ندارد
قلب تنها چیزی است
که شکستنش صدا ندارد
آغوش تنها پارکینگی است
که پارک ممنوع ندارد
عشق تنها دردی است
که درمان ندارد

Menu:

Home
Emaile
Cotact Us
Program requirements
.: سیستم افزایش بازدید پلاس باكس :.